கலிஃபோர்னியா வளைகுடா என்பது சான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கோ நகரத்தில் தொடங்கி கிழக்கே சான் ரமோன், பிளசன்டன் நகரங்கள் மற்றும் தெற்கே இருக்கும் ப்ரீமான்ட், சன்னிவேல், சான்ட கிளாரா, கூப்பர்டினோ மற்றும் சான் ஒசே நகரங்கள் உள்ளிட்ட இடத்தை குறிப்பிடுகின்றன.
Read More